Arsyeja Dhe Filozofia Në Këndvështrimin Islam

Libri i ofron lexuesit në mënyrë të përmbledhur qëndrimin e botëkuptimit Islam ndaj filozofisë, qëndrimin e fesë Islame ndaj arsyes dhe racionales.