52 Җомга Хөтбәсе

Кояш калыккан көннәрнең иң хәерлесе булган җомга көненең мөэминнәрнең дини һэм иҗтимагый тормышларында бик шәрәфле урыны бар. Коръән-и кәримнең бер сурәсе белән исемләнгән җомга, мөэминнәрнең гыйбәдәт һәм бәйрәм көне. Җомга - мөэминнәр- нең мәгьнәви җыелып-киңәшләшуе ул. Җомга хөтбәләрә мөэминнәр өчен бер дәрес һәм гыйлем алмашу.