40 Кудси Хәдис

Бу китап мәрхүм А.Фикри Явузның шәех Мөхәммәд Мәккәви-Трабзуни Мәдәнинең (һиҗри 1191-елда вафат) “Әл-исхафатус-сания фил-әхадис әл-кодсия” дигән кодси хәдис җыентыгыннан алып тәрҗемә иткән китабының татарчалаштырылганы. Кодси хәдис дип тик бер тапшыручы (Мөхәммәт саллаллаху галәйхи вәсәлләм) аша гына турыдан-туры Аллаху-Тәгаләдән индерелгән изге сүзләр атала. Киң катлам укучылар өчен.