საუკეთესო მაგალითი - 1

წმინდა შუამავლის (სალლალლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) ცხოვრება, განკითხვის დღის დადგომამდე, ყველა ადამიანისთვის საუკეთესო მაგალითია. ამ წიგნში შეგროვებულია წმინდა მუჰამმედ შუამავლის (სალლალლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) სულიერი სამყაროს, ნათესავებისა და ახლობლების მონაცემები. შუამავლის (სალლალლაჰუ ალეიჰი ვე სელლემ) პიროვნება საჭიროებს ყოველმხრივ და უფრო დახვეწილ შესწავლას. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ახალგაზრდა მეცნიერები გააგრძელებენ თავიანთ მუშაობას ალლაჰის შუამავლის ცხოვრებისა და სხვა თვისებების წარმოსაჩენად.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ENGLISH
RUSSIAN