ნოველებით ახსნილი ნამაზის სურეები და ვედრებები

არანაირი სარგებელი არ აქვს არცერთ ღვთისმსახურებას, თუკი ამას გულწრფელად, დაფიქრებითა და გათავისებით არ ვასრულებთ. გამომდინარე აქედან, ნამაზის, როგორც მუსლიმი ადამიანის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანესი ღვთისმსახურების, შესრულებისას, საჭიროა, წაკუთხული სურებისა და ვედრებების მნიშვნელობის ცოდნა, რათა ამ დროს უფრო მეტი სიამოვნება ვიგრძნოთ. ნამაზი უზენაეს ალლაჰთან საუბრის ტოლფასია. როდესაც ლოცვის დროს ადამიანი სამყაროთა გამჩენის წინაშე წარსდგება და ესაუბრება, ეს მას სისტემატიური ღვთისმსახურების შესრულების მხრივ ძალიან დიდ სტიმულს აძლევს. სურა ფათიჰა სულ შვიდი აიათისგან შესდგება. მისი არცოდნა ნამდვილი დაუდევრობა იქნება იმ მუსლიმისთვის, რომელიც მთელი ცხოვრება ნამაზს ასრულებს და მისი მნიშვნელობა არ იცის.