მუსლიმანი ადამიანი მუჰამმედ შუამავლის გადმოცემით

ამ წიგნში ნაჩვენებია, თუ როგორ უნდა შევეცადოთ, რომ ღირსი ვიყოთ იმ სიყვარულისა, რომელსაც წმინდა შუამავალი ჩვენს მიმართ განიცდიდა. მან თავისი ცხოვრება ჩვენს ამ ქვეყნიურ და საიქიო ბედნიერებას მიუძღვნა.


Read In Other Languages

ALBANIAN