ისლამში ოჯახური პედაგოგიკა

ამ წიგნის პირველი თავი ოჯახურ ურთიერთობებს მივუძღვენი, მეორე - დისციპლინას ოჯახში და ბავშვის სულიერ აღზრდას. მესამე თავში კი შევეცადე განმეხილა დადებითი და უარყოფითი ქცევების ძირითადი მაგალითები, ხაზს ვუსვამდი რა ადამიანებს შორის ურთიერთობების საჭიროებასა და მნიშვნელობას.