ისლამი

ისლამი-ეს არის ცხოვრების წესი. ის განსაზღვრავს არა მარტო რწმენის საფუძვლებს, არამედ, ამავე დროს, ადგესნ საზოგადოებასში ქცევის წესებს. ასევე აკონტროლებს თავისი კანონების გამოყენებასა და შესრულებას. როგორც ცნობილია ისლამი ამ ქვეყანაზე ცხოვრებას განიხილავს როგორც მარადიული სიცოცხლის კარიბჭეს, ხოლო სხეულის არსებობა სულის გარეშე შეუძლებელია. ისლამი აძლევს მარადიული სიცოცხლის რწმენას. ისლამის მთავარი მიზანი ყურანში ასეა გამოხატული: `სიკეთე ამ ქვეყანაზე და მარადიულ ცხოვრებაში სურა ბაყარა აიათი 201.