Хаҡ Динемдә Беренсе Аҙымдарым

Балана әйткән беренсе hуҙенБулhын "АллаЬ".Беренсе таныштырған кешен Булhын Пәйғәмбәр.Балана укыған ин беренсеКитабын булЬын "Көрьән".hин өйрәткән ялбарыуы Баландын булЬын "Әл-хәмду-лилләЬ".Балана Ьин биргәнТәуге йотом hөт булЬын "Хәләл".