Теологиялык Негизги Маалыматтар

Бул китепте ишеним, ибадат, адеп-ахлак жана Мухаммед пайгамбардын өмүр-баяны тууралуу баштапкы деңгээлдеги негизги маалыматтар берилген. Бул окуу китеби окутуучуларга, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.