Тарих-Әнбия

XIX-XX гасырлар танылган татар галиме, мөгәллим Ша-кирҗан әл-Хәмиди Тарих-әнбия (Пәйгамбәрләр тарихы) дип исемләнгән китабын мәдрәсәнең икенче сыйныфында укый торган шәкертләр өчен язган. Шуңа күрә текстлар бик җиңел тел белән язылган. Шакирҗан әл-Хәмиди Коръәндә зикер и-телгән пәйгамбәрләр тормышыннан иң мөһим вакыйгаларны туплаган. Бу китап ата-аналар һәм мәктәптәге укытучылар өчен дә кирәкле булып тора. Әлеге китап мәктәптә башлангыч сыйныфлардагы дини дәресләрдә дәреслек буларак кулланыллырга мөмкин. Тарих-әнбия китабының ахыргы битләре сакланмаганга кү-рә, Рәсүлебез Мөхәммәд гәләйһиссәлам пәйгамбәрлегенең бе- ренче еллары гына тасвирлана.