Сүрөттөрү менен намаз

Бул китепте Ислам дининдеги негизги ибадат болуп эсептелген намаз тууралуу маалымат берилип, намаздын окулушу сүрөттөрү менен түшүндүрүлгөн. Ошондой эле жума намазы, айт намаздары, жаназа намазы жана айрым нафил намаздар тууралуу да маалымат берилген.