Риторика

Бул китепте риториканын маанилүүлүгү, ошондой эле көркөм сөз сүйлөгөн хатиптин өзгөчөлүктөрү, адамдар арасы жана дин кызматында байланыштын орду, риториканын түрлөрү, диний риторикада кеңири колдонулган кутба, вааз, жаназа жана башка жөрөлгөлөр боюнча кеңири маалыматтар берилген.

Read In Other Languages

ARABIC
ENGLISH
FRENCH
RUSSIAN