Пайгамбарлар Тарыхы

Бул эмгекте Ыйык Куранда баяндалып, аты аталган пайгамбарлар тууралуу маалымат берилет. Колуңуздагы эмгек окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.