Моята Прекрасна Религия - 1-2

Тази книга е подготвена да обучи децата ни с обич на целта на нашето сътворение - ибадетите.При изготвянето на книгата са взети под внимание следните обстоятелства:Книгата е предназначена за деца от 10 - 15 години. Информацията, която може да се намери в повечето книги по ислямско вероучение са преминали от езикова, стилистична и педагогическа редакция.Книгата е насочена към удовлетворяване нуждата от знания на читателя по темите на вероучението и благодарение на използвания метод отправя послание към духовното му усъвършенстване.


Read In Other Languages

ALBANIAN
ENGLISH