Ислам Укугу

Бул китепте Ислам укугу илиминдеги жөндөмдүүлүк (ахлият) теориясы, үй-бүлө маселелери жана мурастоо тууралуу жалпы маалымат берилген. Китеп жогорку окуу жайларынын теология жана дин таануу адистигинин студенттерине, окутуучуларга жана жалпы эле кызыккан окурмандарга сунушталат.