Ислам Дининин Ишеним Негиздери

Ишеним окуусу дисциплинасы боюнча окуу куралы жогорку билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын негизиндеги окуу программасына ылайык теологиялык жогорку билим берүү программасынын студенттерине арналып даярдалды. Окуу куралында ислам ишеним негиздери, ага тиешелүү принциптер жана аларды окуп үйрөнүүнүн тартиби тууралуу маалымат берилет. Бул окуу куралы окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.