Диний Ритуалдардын Нормалары

Бул китепте диний ритуалдар/ибадаттар, аларга тиешелүү нормалар жана алардын аткарылыш тартиби тууралуу маалымат берилет. Бул китеп окутуучуларга, илимий кызматкерлерге, студенттерге жана жалпы окурмандарга сунушталат.