Балакай - 4

“Балакай” – келечектин ээси болгон жаш жеткинчектердин ар тараптуу туура тарбияланышы, эли-жерин сүйгөн, ыймандуу болуп жетилишин көздөгөн, кызыктуу икаялары, аңгемелери, сүрөттөрү менен жаш окурмандарга арналган балдар журналы.


Other Issues