Ак Башат - 25

“Ак-Башат” – диний, маданий, адабия макалалар, ошондой эле бүгүнкү күнү коомчулуктун көйгөйү болгон кээ бир орчундуу маселелерди Куран жана сүннөттүн, азыркы жаңы дүнүйө илимдеринин көз карашында чагылдырган, кылымдар бою уланып келе жаткан кыргыз үрп-адаттары жана маданиятын да камтыган руханий, маданий жана адабий журнал.


Other Issues