16.1.2018
saat

All Language

Tujifunze Uislamu (Kidato Cha Kwanza)

     Mtume wetu Mpendwa (rehma na amani ziwe juu yake), alikuwa mwalimu adhimu kabisa aliyefundisha Uislamu kwa wanadamu. Kitabu alichofundisha ni Qur’an Tukufu, muujiza usiomithilika. Nasi Tujifunze Uislamu.


Kommissionen
ISBN: 978-6053-02-240-4

  

Tujifunze Uislamu (Kidato Cha Pili)

     Himidi zote ni za Mola wetu aliyetupa heshima na furaha ya kuishi kama Waislamu!
     Kıtabu cha “Tujifunze Uislamu” kimeandaliwa kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi wa ngazi ya Sekondari.


Kommissionen
ISBN: 978-6053-02-274-9

  

Ikhilas na Taqwa

     Maisha ya mwanadamu hutumika kwa hali moja au nyingine, jambo muhimu ni jinsi gani yanatumika, aidha yatumike katika uchamungu yawe ya Ikhlas kwake au yatumike katika ujahili na yasiwe na maana yoyote.Taqwa ni kule kuyadhibiti matamanio ya kimwili na kuimarisha nguvu ya kiroho kwa binadamu.Hivyo Taqwa huhitajika katika kila eneo la maisha, katika imani, ibada, mahusiano yetu na wengine na hata katika kila pumzi ya uhai wetu. Mafanikio ni jambo ambalo kila mmoja wetu anahitajia kupata. Allah anasema Kwa hakika amefaulu aliyeitakasa nafsi yake, (Ala, 87:14).


Othman Nuri Topbash
ISBN: 978-9944-83-683-8

  

Siri katika upendo wa Mungu

     Mwenyezi Mungu Mtukufu aliujalia uhai kwa siri pekee: Ameuumba kutokana na upendo. Kwa sababu hiyo, kuna upungufu popote ambapo upendo haupo na kuna alama za ukamilifu popote upendo ulipo. Ndio maana njia pekee kwa binadamu kufikia radhi za Mwenyezi Mungu Mtukufu na uombezi wa Mtume (s.a.w) - na hivyo kupata wokovu katika dunia hii na Akhera - ni ukweli rahisi ulio ndani ya siri ya upendo. mwandishi Othman Nuuri Topbash ameuelezea ukweli huu katika kitabu hiki, wale wenye kuujua ukweli huu wakatii maagizo yake hupata hisia kali katika nyoyo zao, Allah atujaalie miongoni mwa walioujua ukweli huo. Na kuifuata njia iliyonyooka.


Othman Nuri Topbash
ISBN: 978-9944-83-692-0

  

Sımulızı Ya Fılımbı Ya Mwanzı

     Nai  (filimbi) iliyotajwa katika  simulizi za Rumi, kiuhalisia, inamwakilisha mwanada mu aliyekamilika (insaan-i kaamil). Hatua ambazo filimbi huzipitia kuanzia kwenye hatua ya kumea mpaka kuwa nai kamili huelezea vizuri kukomaa kwa mwanadamu, yaani hatua hizo ni kielelezo cha hatua ambazo mwanadamu huzipitia katika kuitakasa nafsi na kuung’arisha moyo wake.


Othman Nuri Topbash
ISBN: 978-9944-83-667-8

  

Hijjah Mabrur na Umrah

     Hijja ni kuyabadilisha maisha haya kwa matendo mema na hutumika kutoa ahadi kwa Mwenyezi Mungu ya kudumisha mazuri yanayopatikana wakati wa hijja pindi unaporudi nyumbani kutoka kwenye maeneo haya matakatifu.


Othman Nuri Topbash
ISBN: 978-9944-83-690-6

  

Uıslamu

     Kitabu hiki kinatoa muhstasari kuhusu Uisla­mu. Muhtasari huu ni kama tone la maji ya bahari. Uislamu utakapochunguzwa kwa kina, uta­jitokeza wazi kuwa una mambo mengi ma­zuri ya kutoa. Kwa bahati mbaya, katika zama zetu, kwa makusudi au bila makusudi, Uislamu una­fundishwa katika namna isiyokuwa sahihi na mazuri yake kufunikwa. Lakini, kila mtu mwenye akili, anaweza kuisahihisha akili yake kuhusu Uislamu baada ya kupata picha kamili kutoka kwenye vyanzo sahihi, ambavyo ni vyanzo visivyokuwa na upendeleo wala chuki.


Dkt. Murat Kaya
ISBN: 978-9944-83-686-9

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
  6. |
  7. 3
STATISTICS :    Total number of languages : 52    Total number of materials : 1.364    Total number of downloads : 848.230      ALL STATISTIC 

Coded by IBB SOFT