16.1.2018
saat

All Language

Полъхът На Милостта Мухаммед И Чудесата На Корана

     Книгата разглежда една от най-силните, характерни за живота на Пророка Мухаммед черти, която преднамерено или случайно дълго време е пренебрегвана. Разказът внушава неговото милосърдие, което, без съмнение, е доминиращото през целия му живот. Днес и мюсюлманите, и хората, изповядващи други религии, трябва да знаят, че никоя друга историческа личност не е проявявала толкова милосърдие, каквото демонстрира примерният живот на Пророка Мухаммед. Неговият пример е особено актуален в съвременния свят, който все повече и повече става подвластен на егоистичния и материалния начин на живот.


Осман Нури Топбаш

  

Последният дъх

     Последният дъх е като кристално чисто огледало. Всеки човек вижда в него целия живот, който оставя след себе си с хубавото и лошото в него и участта, която сам си е подготвил. За да не се превърне последният ни дъх в огледалото, в което ще наблюдаваме участта си с разкаяние, трябва да изживеем живота си на раби на Аллах, по правия път, в благодатната атмосфера на Кор'ан-и Керим и сюннета на Пророка, да го украсим с добри постъпки и праведни дела. Както се казва в Свещения хадис-и шериф: "Човек умира и бива възкресен в състоянието, според което е живял." (Мюнави, Фейзул-Кадир, V, 663) Каква пагубна измама е да живееш на земята отдаден на страстите на душата и мимолетните увлечения, без да си наясно с вечното бъдеще, което те очаква!.


Осман Нури Топбаш

  

Моята Прекрасна Религия - 1-2

     Тази книга е подготвена да обучи децата ни с обич на целта на нашето сътворение - ибадетите.При изготвянето на книгата са взети под внимание следните обстоятелства:Книгата е предназначена за деца от 10 - 15 години. Информацията, която може да се намери в повечето книги по ислямско вероучение са преминали от езикова, стилистична и педагогическа редакция.Книгата е насочена към удовлетворяване нуждата от знания на читателя по темите на вероучението и благодарение на използвания метод отправя послание към духовното му усъвършенстване.


Фарук Салман
Назиф Йълмаз
Д-Р. Реджеп Йоздирек

  

Моята Прекрасна Религия - 3-4

     Тази книга е подготвена с цел да обучи децата ни с любов на основите на вярата. Те са са ключът към спокойствието в земния и към Рая (Дженнет) в отвъдния живот. При изготвянето на книгата са взети впредвид следните обстоятелства:Всяка тема започва с разказ, за да четат децата с радост и желание В рамки са поставени най-важните източници на религията ни Свещеният Коран и Хадисите на Пратеника ни, за да се улесни тяхното изучаване. Всяка от основите на вярата, ни дава много различни красоти. Тези красоти са разяснени в светлината на айетите и хадисите.


Фарук Салман
Назиф Йълмаз
Д-Р. Реджеп Йоздирек

  

Размисъл Върху Вселената, Човека И Свещения Коран

     Когато разумът разсъждава върху човека, вселената и огледалото отразяващо истините в тях - Свещения Коран, достига до резултат, който е като необработен метал, изваден от недрата на земята. Сърцето е това, което превръща тези сурови метали в завършени предмети. Сърцето е центърът на духовните усещания и преживявания, и на чувствата. Както събирането на парченцата от счупена ваза възстановява първоначалната ѝ форма, така и обединяването на функцията на сърцето изразена с думите „вдъхновение и усещане” и доказателствата, представяни от разума осигуряват пълното постигане на истината.


Осман Нури Топбаш
ISBN: 978-9944-83-444-5

  

Вакъф Инфак Хизмет

     Терминологичното значение на думата вакъф означава прехвърляне на частната собственност на недвижим имот източник на доход в Аллахова собственност. А ползите от вакъфа са за хората според волята на дарителя. Имот превърнал се в Аллхова собственност вакъф вече не може да се прехвърля към други лица. Днес, когато братските чувства са отслабнали, общественото спокойствие е на изчезване, а враждата и омразата са се увеличили, има нужда от сериозна мобилизация на инфак (благотворителност) и хизмет (служба). Но за съжаление днес, това което най-много се пренебрегва в обществото поради обществената и икономическата криза и поради увлечението на хората по материалното е тази страна на религията която изисква материална самоотверженост.


Осман Нури Топбаш
ISBN: 978-9549-88-024-3

  

Загадката наречена човек

     Противоречията, които всеки човек изживява дълбоко в душата си, се проявяват и в обществения живот. В едно и също общество продължават своето съществуване както духовно извисените, живеещи в мъдростта и душевното спокойствие на вярата, така и изгубените във водовъртежа на безверието. Този, който не е успял чрез духовно усъвършенстване да се освободи от зависимостта на душата (нефс) и да изгради устойчива и зряла личност се намира под обсадата на отрицателните качества, които го заобикалят. Изхождайки от тази истина можем да кажем, че общество, в което надмощие взимат хора с нрав на жаби, се превръща в блато. Когато връх вземат хора с нрав на змии и хиени, цял един народ бива отровен и там се появява терор и анархия.


Осман Нури Топбаш
ISBN: 978-9944-83-405-6

  

Достойният Нрав На Моя Пророк Разкази

    В тази книга ще откриете спомени с аромат на благоуханни рози от живота на Любимия ни Пророк Хазрети Мухаммед салляллаху алейхи ве селлем. Неговият благословен живот е прекрасен пример за нас. Поместихме някои от тези мили спомени в разказите, изпълващи страниците на настоящата книга. Всеки един от тези петнайсет разказа ще ви пренесе в атмосферата на „Епохата на щастието“. Там ви очакват Пратеника на Аллах (с.а.в.) и неговите Сподвижници. Ще споделите с тях – радостта, тъгата и вълненията им. Пожелаваме ви миговете, които ще изживеете с Пророка Хазрети Мухаммед (с.а.в.) и всеотдайните му Сподвижници да превърнат и вас в достойни и обичани хора за пример на всички останали …


Махмут Сами Канбаш
ISBN: 978-9944-83-478-0

  

  1. Page :
  2. |
  3. 1
  4. |
  5. 2
STATISTICS :    Total number of languages : 52    Total number of materials : 1.364    Total number of downloads : 848.237      ALL STATISTIC 

Coded by IBB SOFT